Społeczne artykuł sponsorowany
27 maj 2021

Łódzka Fundacja Gajusz wyróżnia GEFCO

fot. nadesłane
Kontynuacja akcji społecznych pomimo pandemii była największym wyzwaniem minionego roku dla około 200 pracowników-wolontariuszy GEFCO Polska. W 2020 roku operator logistyczny zorganizował 80 akcji pomocowych, na które przeznaczył o blisko 10% więcej środków finansowych w porównaniu do 2019 roku. Zwieńczeniem programu CSR 2020 roku jest nagroda jaką GEFCO otrzymało od łódzkiej Fundacji Gajusz za całokształt kilkuletniej współpracy. GEFCO Polska zostało również nominowane do XXIV edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku.
Głównymi beneficjentami działań społecznych GEFCO Polska w 2020 roku byli Fundacja Gajusz, Stowarzyszenie Monar, Fundacja Rozszczepowe Marzenia, Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Dobra Formuła”, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu, a także pracownicy GEFCO Polska w trudniejszej sytuacji losowej.

GEFCO wyróżnia to, że nie pomagamy doraźnie, ale jesteśmy z fundacjami przez cały rok i staramy się wspierać te organizacje na bieżąco – podkreśla Tomasz BUJACZ, Kierownik Oddziału Grodzisk Mazowiecki i Łódź oraz szef CSR GEFCO Polska. Obostrzenia sanitarne utrudniły lub wręcz uniemożliwiły realizację wielu zadań, ale to nie przeszkodziło nam w bardzo szybkiej pomocy dla fundacji po wybuchu pandemii, wsparciu pracowników czy na przykład przekazaniu komputerów i akcesoriów IT do nauki zdalnej – dodaje.Wspierane przez GEFCO fundacje otrzymały także środki ochronne oraz dezynfekcyjne, gdy o dostęp do nich było bardzo trudno. Dodatkową inicjatywą było wsparcie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie, działającego w Łodzi na rzecz dzieci skrzywdzonych i ciężko doświadczonych przez los. W ramach pomocy GEFCO wykupiło licencje komputerowe na testy psychologiczne, a pozostałe środki przeznaczyło na porady psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

W pandemicznym 2020 roku Komitet CSR GEFCO Polska zdecydował również o zmianie bloku akcji dodatkowych na program wsparcia pracowników w walce z koronawirusem. Większość pracowników GEFCO Polska mogła pracować zdalnie, natomiast pozostali – zatrudnieni w magazynach i członkowie zespołów operacyjnych – pracowali w oddziałach i tym osobom było dedykowane wsparcie.

Dodatkowym działaniem była publikacja newslettera o pracy w pandemii oraz inicjatywach pracowników, na przykład zaprojektowaniu i wykonaniu przez pracownika GEFCO maseczki ochronnej. Ta sama osoba wygenerowała największą liczbę kilometrów w akcji charytatywnej GEFCO, w której za każdy aktywnie pokonany kilometr firma powiększa o złotówkę budżet dla Fundacji Gajusz.

Pomimo pandemii liczba wolontariuszy w GEFCO się nie zmieniła. To, że nasi pracownicy nie mogli uczestniczyć bezpośrednio w akcjach, wymagało stworzenia nowych schematów wolontariatu w oddziałach GEFCO oraz poświęcenia i znalezienia jeszcze więcej czasu. Tylko sama akcja świąteczna dla Fundacji Gajusz z Łodzi wiązała się z ponad miesiącem pracy dużego zespołu. Covid-19 nie zatrzymał aktywności CSR GEFCO, zmienił się jedynie nasz schemat działania – podsumowuje Tomasz BUJACZ.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
łódzkie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łasku